Beschermingsbewind
De beschermingsbewind maatregel is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiƫle belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon hierover niet meer zelfstandig beslissen. Beslissingen moeten wel - zolang het gaat - met de betrokkene samen worden genomen.

Mentorschap
Het mentorschap gaat niet over geld en of goederen. Het instellen van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer goed kunnen behartigen. Het kan hierbij gaan om verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiƫnten of mensen met een vorm van dementie. Beslissingen die moeten worden genomen over bijv. verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling worden door de mentor - zoveel mogelijk samen met de betrokkene - genomen.

Ons administratiekantoor kan u bij dit alles van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op.